ZAKRES ŚWIADCZEŃ

oraz Metody Leczenia

Zobacz czym się zajmujemy:

Stomatologia Zachowawcza

To dział stomatologii mający za zadanie leczenie obecnych ubytków próchniczych, ale też zapobieganie powstawaniu nowych, poprzez odpowiednie procedury profilaktyczne i regularne badania. Czy wiesz, że ‘wiercenie’ w zębach to ostateczność? Nowoczesna stomatologia minimalnie inwazyjna pozwala na leczenie ubytków próchniczych przy użyciu odpowiednich środków chemicznych, bez użycia wierteł. Niemożliwe? A jednak!
Ponadto, dzięki użyciu odpowiednich technik preparacji i najnowszych materiałów odtwórczych, nawet bardzo zniszczony ząb można odbudować tak, że niewprawne oko nie zauważy różnicy w porównaniu z jego całkiem zdrowym odpowiednikiem – tym między innymi zajmuje się bardzo dynamicznie rozwijający się odłam stomatologii zachowawczej – stomatologia estetyczna.

Endodoncja

Jest naprawdę gałęzią stomatologii zachowawczej, jednak ze względu na niezwykłą mnogość technik i ilość stawianych przed nią zadań jest traktowana autonomicznie. Endodoncja zajmuje się leczeniem chorób miazgi, czyli żywej części zęba – jego najgłębiej położonej części, składającej się z nerwów i naczyń krwionośnych.

LECZENIE BIOLOGICZNE

Nie zawsze leczenie endodontyczne oznacza leczenie kanałowe! Obecnie coraz większe uznanie zdobywa tzw. Leczenie biologiczne, mające na celu zachowanie żywej miazgi zęba, pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych i uniknięcie leczenia kanałowego.

LECZENIE KANAŁOWE

Czasami, ze względu m.in. na infekcję miazgi zęba drobnoustrojami, dochodzi do nieodwracalnych zmian w miazdze zęba. Należy wtedy przeprowadzić aseptyczne leczenie kanałowe, mające na celu całkowite oczyszczenie systemu kanałów korzeniowych zęba z chorej, zbędnej już miazgi, jego dokładne opracowanie i szczelne wypełnienie odpowiednim materiałem. Takie postepowanie pozwala na utrzymanie w jamie ustnej zęba, który służyć będzie długie lata, bez konieczności uciekania się do zabiegów chirurgicznych. Leczenie kanałowe przeprowadzamy pod znieczuleniem, stąd jest bezbolesne.

CYFROWA KONTROLA RADIOLOGICZNA

W przypadku leczenia endodontycznego szczególnie istotne jest bardzo dokładna kontrola sytuacji klinicznej przy pomocy urządzeń rentgenowskich. Dzięki obecności w naszym gabinecie cyfrowej aparatury RTG – radiowizjografii – możemy kontrolować leczenie na każdym etapie, bez konieczności wstawania Pacjenta z fotela. Sprzęt, jakim dysponujemy, jest w tej chwili najlepszy na świecie pod względem jakości obrazu, pozwalający jednocześnie na ograniczenie do minimum emisji promieniowania X. Bo im lepsza kontrola, tym bardziej efektywne leczenie.

CZYM JEST ENDOMETR?

To elektroniczne urządzenie, pozwalające na precyzyjne określenie, na jaką długość powinny zostać opracowane kanały korzeniowe. Niestety, nierzadko pacjenci zgłaszają się do nas z problemem nieprawidłowo przeleczonych kanałowo zębów. W znakomitej większości problemem jest niedokładne, jedynie częściowe opracowanie kanałów zęba, a co za tym idzie ich niedostateczne wypełnienie. Dzięki zastosowaniu endometru nie ma ryzyka niecałkowitego opracowania kanałów korzeniowych zęba – co mogłoby przysporzyć Pacjentowi przykrych dolegliwości.

Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej.

Większość zabiegów polega na przygotowaniu pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego, np. protetycznego, ortodontycznego – stąd konieczne jest przemyślane, interdyscyplinarne podejście lekarza do każdego przypadku. Każdy zabieg wymaga precyzji, techniki i doskonałej znajomości anatomii, dlatego współpracujemy z najlepszymi specjalistami. Nasi lekarze, oprócz wykształcenia uzyskanego w polskich i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich, nieustannie pogłębiają swoją wiedzę na licznych szkoleniach i sympozjach. To sprawia, że nasi Pacjenci otoczeni są doskonałą opieką.

Wszelkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym – stąd są bezbolesne.

 

Co obejmuje leczenie chirurgiczne?

EKSTRAKCJE – czyli usuwanie zębów.

-Zębów zniszczonych przez proces próchnicowy
-Ze wskazań ortodontycznych u dzieci i dorosłych
-Usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni.
-Usuwanie zębów z jednoczesnym uzupełnieniem zębodołów materiałem kościotwórczym
-Usuwanie zębów częściowo i całkowicie zatrzymanych, np. Zębów mądrości.

ZAMKNIĘCIE ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Połączenie ustno-zatokowe to najczęstsze z powikłań, mogących wystąpić po usunięciu górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych, których korzenie tkwią w zatoce szczękowej. Niestety, w znacznej mierze pacjenci, zgłaszający się do naszej Kliniki z tym problemem są diagnozowani zbyt późno, lub nieprawidłowo leczeni. Dokładne zamknięcie zatoki szczękowej znacznie minimalizuje ryzyko późniejszych powikłań, obejmujących m.in. zabiegi operacyjne.

RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA

Czasami jedyną możliwością eliminacji problemów związanych ze stanem zapalnym/złamaniem/patologicznym tworem w okolicy wierzchołka korzenia zęba jest interwencja chirurgiczna. Zabieg polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba z jednoczasowym opracowaniem pozostałej części korzenia, usunięciu ewentualnych torbieli/ziarniniaków, oczyszczeniem otaczającej kości i wypełnieniem ubytku materiałem kościozastępczym. To postępowanie pozwala uniknąć usunięcia zęba, który pozostaje w jamie ustnej przez długie lata.

PLASTYKA WĘDZIDEŁKA JĘZYKA LUB WARGI

Najczęściej obserwowane w praktyce stomatologicznej są wrodzone przerosty wędzidełek, bądź ich nieprawidłowe umiejscowienie. Nieprawidłowości z nimi związane mogą powodować problemy natury ortodontycznej(diastema prawdziwa), protetycznej(spadające protezy) czy periodontologicznej(recesje dziąseł). Prawidłowo przeprowadzona plastyka czy wycięcie patologicznego wędzidełka pozwala na wyeliminowanie przyczyny problemu.

CHIRURGIA PRZEDPROTETYCZNA

Skupia się na przygotowaniu podłoża umożliwiając jak najlepsze leczenie protetyczne.Wśród zabiegów chirurgii przedprotetycznej możemy wyróżnić:

– Zabiegi mające na celu eliminację nieprawidłowości tkanek miękkich – czyli np. modelowanie dziąseł, usuwanie zmian brodawczakowatych i szczelinowych czy pogłębianie przedsionka jamy ustnej
– Zabiegi na tkankach twardych – np. modelowanie wyniosłości i zagłębień kostnych, korekta kształtu wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy, czy rekonstrukcje zanikłego podłoża kostnego(=chirurgiczna odbudowa kości).

REWIZJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO LUB ZATOKI (CIAŁO OBCE, SZCZYT KORZENIA)

Niekiedy po leczeniu endodontycznym czy chirurgicznym mamy do czynienia z pozostawionymi po ekstrakcji korzeniami, zębami przemieszczonymi do zatoki szczękowej, bądź materiałem endodontycznym wtłoczonym do zatoki szczękowej/kanału żuchwy. Takie nieprawidłowości, jak nietrudno się domyślić, mogą sprawiać pacjentom wiele problemów. Stąd niezbędne jest właściwe badanie, diagnozowanie i staranne leczenie, które niedoświadczonym chirurgom przysparza wiele problemów.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE MATERIAŁU TKANKOWEGO NP. GUZA, TORBIELI.

Jest to badanie pod mikroskopem materiału histologicznego(tkankowego) lub cytologicznego (komórkowego). Na podstawie wyników badania możemy wdrożyć odpowiednią terapię lub potwierdzić/wykluczyć wstępną diagnozę. Bo pacjent dobrze zdiagnozowany to pacjent dobrze leczony.

PLASTYKA LUB POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ

Zabieg Westibuloplastyki stosowany jest nie tylko w celu leczenia czy zapobiegania schorzeniom tkanek przyzębia, ale również w leczeniu ortodontycznym i protetycznym. Zabieg, przeprowadzany w znieczuleniu, polega na chirurgicznym ukształtowaniu tkanek w celu poprawy istniejących uwarunkowań anatomicznych pod kątem dalszego leczenia. Dzięki nowoczesnym technikom zabiegowym to postępowanie lecznicze daje wspaniałe rezultaty funkcjonalne i estetyczne.

OPERACJE PŁATOWE NA PRZYZĘBIU, POKRYWANIE RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Czasem – choćby najlepsze – niechirurgiczne leczenie periodontologiczne nie wystarcza, trzeba wtedy zastosować bardziej radykalne metody leczenia. operacja płatowa dzięki podniesieniu śluzówki daje możliwość przeprowadzenia zabiegu mikrochirurgicznego pod kontrolą wzroku, co znacznie podnosi dokładność leczenia. Pokrywanie recesji dziąsłowych to jedna z metod tzw. plastycznej chirurgii periodontologicznej. Pozwala na trwałe przywrócenie budowy i funkcji tych tkanek przyzębia, które uległy destrukcji w wyniku procesów patologicznych.

GINGIWOPLASTYKA

Na estetykę Twojego uśmiechu wpływa wiele czynników. Estetyczny uśmiech to nie tylko kwestia zębów, ale i zdrowych, ładnych dziąseł. Gingiwoplastyka to chirurgiczna korekta kształtu dziąseł, począwszy od wydłużania korony klinicznej zęba po usuwanie przerostów polekowych czy hormonalnych. Cel – funkcjonalność i estetyka!

Periodontologia

Opis już wkrótce!

Protetyka

Opis już wkrótce!

Implanty

Opis już wkrótce!

Zadbaj o swój uśmiech, umów się na konsultacje.